38.machenici1

 

Свети Нил Синајски

Кога се молиш не Му придавај на Божеството никаков облик и не дозволувај умот да ти се преобрази во некаков образ

(или себеси да се претставува во некој образ),

туку невештествено пристапи кон невештественото, па ќе се соединиш со Него.

Ако сакаш да се молиш исправно не прави ништо што е спротивно на молитвата.

Тогаш Бог, приближувајќи ти се, ќе чекори со тебе.

 

пп