3.to.Naoganje.glava.sv.Jovan.Krstitel

Секој од нас е живописец на сопстениот живот:

нашата душа е како платно,

доблестите се боите,

а Исус Христос е мерката по која треба да сликаме.


~ Свети Григориј Ниски

 

 

 Избор на Снежана Корнет

 

Друго:

Тропар на светиот епископ Ниски, Григориј 10 јануари / 23 јануари 2021

Свети Григориј Ниски - Добротворството

Св. Григориј Ниски - ЗА БЛАЖЕНСТВАТА