логоFacebook  Twitter  YouTube  eMail

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

НАУЧНИОТ СОБИР ПОСВЕТЕН НА
КРСТЕ П. МИСИРКОВ
МАНУ, 15 јуни 2021, 9:30 ч.

ПРОГРАМА
15 јуни 2021 (вторник)
Прва сесија: 9:30 ч. (Плато пред МАНУ)
Поздравно обраќање:
Aкад. Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ


Катица Ќулавкова
КРСТЕ П. МИСИРКОВ И РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА


Витомир Митевски
КУЛТУРАТА КАКО СУШТЕСТВЕНА ОДЛИКА НА ЕДНА НАЦИЈА
СПОРЕД ВИДУВАЊЕТО НА КРСТЕ П. МИСИРКОВ


Билјана Ристовска-Јосифовска
АКАДЕМСКИОТ ПРОФИЛ НА КРСТЕ П. МИСИРКОВ


Ганка Цветанова
ПОСТУЛАТИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕЊЕ
ВО ДЕЛАТА НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ
* * *
Промоција на изданијата:
ПРЕРОДБАТА И ПО НЕА: Григор Прличев, Димитрија Чуповски


Промотор: Витомир Митевски
МАРКО К. ЦЕПЕНКОВ, МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА
И ФОЛКЛОРИСТИКАТА
Промотор: Ермис Лафазановски
* * *
Свечено откривање на скулптурата
„Портрет на Крсте Петков Мисирков“ од акад. Боро Митриќески
Промотор: Газанфер Бајрам


Извадок од драмското дело „Последниот ден на Мисирков“ на Јордан
Плевнеш
Изведува: Крсте Јовановски, актер


ПРОГРАМА
15 јуни 2021 (вторник)
Втора сесија: 12:30 ч. (Амфитеатар на МАНУ)


Драги Ѓоргиев
НАЦИОНАЛНАТА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ
И ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ ВО ИСТРАЖУВАЊАТА
НА АКАД. БЛАЖЕ РИСТОВСКИ


Димитар Пандев
РЕАФИРМАЦИЈАТА НА ДЕЛОТО И ДЕЈНОСТА НА МИСИРКОВ
ВО МАКЕДОНСКАТА НАУКА (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ
ВРЗ ИСТРАЖУВАЊАТА НА БЛАЖЕ РИСТОВСКИ)
* * *
Марјан Марковиќ
ЗА ЕДНА МАКЕДОНСКА ЈАЗИЧНА ОСОБЕНОСТ ВО КНИГАТА
„ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“ НА К. П. МИСИРКОВ И НЕЈЗИНАТА
РЕФЛЕКСИЈА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК


Лилјана Макаријоска
ЛЕКСИЧКИОТ ПОДБОР ВО ЈАЗИКОТ НА КРСТЕ П. МИСИРКОВ


Симона Груевска-Маџоска
ИДЕИТЕ НА МИСИРКОВ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ АСПЕКТ


Игор Радев
ЕКСЦЕНТРИЧНИОТ ЦЕНТАР: ПОИМАЊЕТО НА „ЦЕНТРАЛНОСТА“
ПРИ ЈАЗИЧНАТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА –
МАКЕДОНСКИОТ И КИНЕСКИОТ СЛУЧАЈ
* * *
Дискусија
ПРОГРАМА
15 јуни 2021 (вторник)
Трета сесија: 14:00 ч. (Амфитеатар на МАНУ)


Венко Андоновски
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРАГМАТСКАТА ЛИНГВИСТИКА
КАЈ КРСТЕ П. МИСИРКОВ


Валентина Миронска-Христовска
УЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ДРУШТВА
ВО РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА НАУЧНА МИСЛА


Васил Тоциновски
ВРЕМЕТО И ОПКРУЖУВАЊЕТО НА КРСТЕ МИСИРКОВ


Лидија Тантуровска
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ ВО КНИГАТА
„ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“
* * *
Људмил Спасов, Елена Јованова-Грујовска,
Виктор Габер, Далибор Јовановски
ПРВАТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

НА К. МИСИРКОВ НАСПРОТИ КОНЕЧНАТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
И УЛОГАТА НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО НЕА


Ристо Солунчев
БИДНИНА И НАСТАНУВАЊЕ.
ИСТОРИЗМОТ НА МИСИРКОВ И КОНЕСКИ

 

 Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie