логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 

 
МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ  И УМЕТНОСТИТЕДЕНОВИ НА БУГАРСКАТА АКАДЕМИЈА
НА НАУКИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

30 мај 2014 година (петок) П Р О Г Р А М А
11.00 – Амфитеатар

Поздравно обраќање од академик Владо Камбовски,
претседател на Македонската академија на науките и уметностите


П р е д а в а њ е :

академик Стефан Воденичаров,
претседател на Бугарската академија на науките:

145 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕTO НА БУГАРСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ


* * *

12.00 – Изложбен салон
О т в о р а њ е  н а  и з л о ж б а та :

„Бугарската академија на науките –
минато и сегашност“13.00 – К о к т е лПоуки од Светите Отци

dobrotoljubie